Praca biurowa

Rok 2020 – rok zmian w prawie pracy

Jeśli jesteś pracodawcą i przedsiębiorcą, rok 2020 prawdopodobnie chętnie wykreśliłbyś z kalendarza. Wyjątkowa sytuacje determinowana przez pandemię nie zwalnia jednak z przestrzegania wielu nowych przepisów, które weszły w życie wraz z początkiem roku. Przyglądamy się najnowszym zmianom w prawie pracy i sprawdzamy, jakie wciąż są w sferze planów na najbliższe miesiące.

Zmiany w prawie pracy obowiązujące od 1 stycznia

Wiele ważnych zmian w prawie pracy obowiązuje już od początku tego roku. Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie we wrześniu 2019, reguluje kilka istotnych kwestii. To przede wszystkim:

  • płaca minimalna – wynosząca obecnie 2600 zł brutto (podwyższona o 350 zł);
  • dodatek za staż pracy – który nie wlicza się już do podstawy minimalnego wynagrodzenia;
  • minimalna stawka godzinowa – podniesiona z 14,70 zł do 17 zł;
  • zasiłek macierzyński i opiekuńczy – przysługujące nowo zatrudnionym dopiero po 90 dniach pracy na etacie i po 180 dniach prowadzenia biznesu;
  • urlop rodzicielski – przysługujący obecnie również takim członkom rodziny dziecka jak dziadkowie czy rodzeństwo;
  • świadectwo pracy – które obecnie pracodawca musi wystawić pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni;
  • odszkodowania za mobbing – o które można się ubiegać również od obecnego pracodawcy.

Planowane zmiany w prawie pracy

To jednak zapewne nie koniec zmian w tym roku. Rząd wciąż prowadzi bowiem intensywne prace nad doprecyzowaniem wielu przepisów i uszczelnieniem systemu podatkowego, przede wszystkim w celu zwiększenia wpływów do ZUS. Prawdopodobnie czeka nas pełne oskładkowanie umów zlecenia oraz rewolucja dla pracowników powyżej 50 roku życia obejmująca m.in. wprowadzenie tzw. umów mentorskich nagradzających pracowników z długim stażem pracy za przekazywanie doświadczenia i wiedzy młodszym pokoleniom. Prawdopodobnie w nowych przepisach znajdzie się też prawo do nieograniczonego dorabiania do wcześniejszej emerytury. Zgodnie z obietnicami wyborczymi partii rządzącej możemy też spodziewać się dalszych podwyżek minimalnego wynagrodzenia – do 2800 zł brutto w 2021 roku oraz do 4000 zł do końca roku 2023. Nowe prawo pracy może też zaproponować inne zasady dotyczące urlopu wypoczynkowego – m.in. ujednolicenie ilości przysługujących pracownikowi dni urlopowych niezależnie od stażu pracy.